HNX30 182,47 -0,72 -0,39
HNX30TRI 237,48 -0,94 -0,39
Xây dựng 120,38 -1,24 -1,02
Tài chính 174,90 0,05 0,03
HNX Index 101,92 -0,06 -0,06
Large 155,05 -0,14 -0,09
Công nghiệp 180,64 -0,21 -0,11
Mid/Small 149,58 0,09 0,06
UPCoM Index 53,29 -0,03 -0,05
UPCOM Large Index 85,56 -0,05 -0,06
UPCOM Medium Index 117,31 -0,26 -0,22
UPCOM Small Index 102,29 0,24 0,24
VNX50 1.365,91 -12,65 -0,92
VNX Allshare 1.260,61 -10,55 -0,83
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>