HNX30 224,28 -0,50 -0,22
HNX30TRI 283,57 -0,29 -0,10
Xây dựng 127,72 -2,35 -1,81
Tài chính 214,17 -1,53 -0,71
HNX Index 121,27 -0,23 -0,19
Large 187,99 -0,19 -0,10
Công nghiệp 200,32 1,02 0,51
Mid/Small 165,02 -0,95 -0,57
UPCoM Index 55,24 -0,73 -1,30
UPCOM Large Index 91,84 -1,72 -1,83
UPCOM Medium Index 113,00 -0,87 -0,76
UPCOM Small Index 101,40 0,61 0,61
VNX50 1.585,27 19,18 1,22
VNX Allshare 1.447,12 14,01 0,98
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>