Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/07/2018
Giá trị 191,34
Thay đổi (theo điểm) 2,55
% thay đổi 1,35
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 35.632.799.781,22
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 261,65 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 172,71 (Ngày 05/07/2018)