Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT 18/07/2018 8.015.040 8.015.040
2 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 25/06/2018 12.500.000 12.500.000
3 NRC CTCP Bất động sản Netland 05/04/2018 12.000.000 12.000.000
4 NAP Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 27/03/2018 21.517.200 21.517.200
5 X20 CTCP X20 05/02/2018 17.250.000 17.250.000
6 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP 18/01/2018 41.908.000 41.853.700
7 KHS CTCP Kiên Hùng 26/12/2017 10.700.000 10.700.000
8 CAG CTCP Cảng An Giang 04/12/2017 13.800.000 13.800.000
9 CIA CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 29/11/2017 9.599.982 9.599.982
10 VPI CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest 28/11/2017 160.000.000 160.000.000
    Tổng số 17 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>