Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH
1 X20 CTCP X20 05/02/2018 17.250.000 17.250.000
2 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP 18/01/2018 41.908.000 41.853.700
3 KHS CTCP Kiên Hùng 26/12/2017 10.700.000 10.700.000
4 CAG CTCP Cảng An Giang 04/12/2017 13.800.000 13.800.000
5 CIA CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 29/11/2017 8.000.000 8.000.000
6 VPI CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest 28/11/2017 160.000.000 160.000.000
7 DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt 16/11/2017 20.000.000 20.000.000
8 BTW CTCP Cấp nước Bến Thành 14/11/2017 9.360.000 9.360.000
9 NBW CTCP Cấp nước Nhà Bè 14/11/2017 10.900.000 10.900.000
10 MEL CTCP Thép Mê Lin 27/09/2017 15.000.000 15.000.000
    Tổng số 19 bản ghi
  • 1
  • 2
  • >
  • >>