Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 47.000 51.700 42.300 47.500 48.400 48.500 47.000 1.400 2,98
2 ACM 1.200 1.300 1.100 1.200 1.100 1.200 1.100 -100 -8,33
3 ADC 17.100 18.800 15.400 - 17.100 - - 0 0
4 ALT 12.300 13.500 11.100 - 12.300 - - 0 0
5 ALV 10.300 11.300 9.300 10.000 10.400 10.500 10.000 100 0,97
6 AMC 25.000 27.500 22.500 - 25.000 - - 0 0
7 AME 13.700 15.000 12.400 - 13.700 - - 0 0
8 AMV 16.500 18.100 14.900 16.500 16.500 17.000 16.000 0 0
9 API 23.200 25.500 20.900 22.300 25.500 25.500 22.300 2.300 9,91
10 APP 9.900 10.800 9.000 - 9.900 - - 0 0
  Tổng số 385 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>