Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 AAV 22.700 24.900 20.500 22.700 22.200 22.700 22.000 -500 -2,2
2 ACB 35.400 38.900 31.900 35.400 36.800 36.800 34.600 1.400 3,95
3 ACM 900 1.000 800 900 1.000 1.000 800 100 11,11
4 ADC 18.500 20.300 16.700 - 18.500 - - 0 0
5 ALT 12.400 13.600 11.200 - 12.400 - - 0 0
6 ALV 4.300 4.700 3.900 4.100 4.200 4.300 4.100 -100 -2,33
7 AMC 20.000 22.000 18.000 - 20.000 - - 0 0
8 AME 13.800 15.100 12.500 - 13.800 - - 0 0
9 AMV 15.300 16.800 13.800 15.300 16.800 16.800 15.300 1.500 9,8
10 API 27.000 29.700 24.300 26.900 26.100 26.900 26.100 -900 -3,33
  Tổng số 378 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>