Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 6.700 7.700 5.700 6.800 6.900 6.800 7.000 6.600 100 1,49
2 ABI 23.700 27.200 20.200 23.700 23.700 23.800 24.300 23.700 100 0,42
3 ABR 5.800 6.600 5.000 - 5.800 5.800 - - 0 0
4 AC4 6.000 6.900 5.100 - 6.000 6.000 - - 0 0
5 ACE 24.500 28.100 20.900 24.700 24.500 24.500 24.700 24.500 0 0
6 ACS 13.500 15.500 11.500 - 13.500 13.500 - - 0 0
7 ACV 80.700 92.800 68.600 80.800 80.600 80.500 80.800 80.400 -200 -0,25
8 ADP 19.500 22.400 16.600 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 -1.000 -5,13
9 AFC 10.000 11.500 8.500 - 10.000 10.000 - - 0 0
10 AFX 3.100 3.500 2.700 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0 0
  Tổng số 762 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>