Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 15.500 17.800 13.200 15.500 15.500 15.500 15.600 15.500 0 0
2 ABI 26.900 30.900 22.900 24.200 26.700 24.900 26.700 24.200 -2.000 -7,43
3 AC4 13.600 19.000 8.200 - 13.600 13.600 - - 0 0
4 ACE 27.700 31.800 23.600 26.400 27.000 26.100 27.000 26.000 -1.600 -5,78
5 ACS 14.100 16.200 12.000 - 14.100 14.100 - - 0 0
6 ACV 93.500 107.500 79.500 92.500 89.500 90.600 92.500 88.800 -2.900 -3,1
7 ADP 22.000 25.300 18.700 22.000 22.000 22.000 22.100 22.000 0 0
8 AFC 10.000 14.000 6.000 - 10.000 10.000 - - 0 0
9 AFX 4.000 4.600 3.400 - 4.000 4.000 - - 0 0
10 AG1 12.000 16.800 7.200 - 12.000 12.000 - - 0 0
  Tổng số 721 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>