HNX30 258,92 -0,79 -0,30
HNX30TRI 326,51 -1,00 -0,30
Xây dựng 145,34 -0,62 -0,43
Tài chính 253,96 0,04 0,02
HNX Index 134,59 -0,69 -0,51
Large 213,65 -1,07 -0,50
Công nghiệp 212,92 -1,08 -0,51
Mid/Small 166,11 -0,95 -0,57
VNX50 1.783,07 8,86 0,50
VNX Allshare 1.614,06 7,36 0,46
UPCoM Index 60,64 -0,44 -0,72
UPCOM Large Index 104,93 -1,18 -1,11
UPCOM Medium Index 114,72 0,07 0,06
UPCOM Small Index 101,66 0,25 0,25
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >>
  • TOP NIÊM YẾT
  • TOP UPCoM
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
V12 11.000 10
SGC 71.300 9,86
VCM 15.900 9,66
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
SDA 2.700 -10
TV3 25.300 -9,96
SLS 86.100 -9,94
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
SHB 22.135.568 13.500
PVS 7.028.299 25.500
ACB 5.966.914 47.800
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
ASD 1.200 33,33
DND 18.400 15
HEC 21.500 14,97
Mã CK Giá (Đồng) % Thay đổi giá
DCI 11.000 -20,86
PGV 20.500 -17,34
GVR 10.800 -16,92
Mã CK KLGD Giá khớp lệnh (Đồng)
DDV 5.590.400 6.800
LPB 1.902.026 16.100
POW 1.819.040 16.800
  • THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
  • CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN
Upcom GVR 99.140.960 21/03/2018
Upcom PGV 7.149.644 21/03/2018
Upcom ILS 36.000.000 19/03/2018
Upcom LDW 13.816.193 16/03/2018
Upcom OIL 200.445.036 07/03/2018
THỊ TRƯỜNG MÃ CK KLNY/ĐKGD NGÀY GD ĐẦU TIÊN