• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 Cổ phần 30.000.000.000 1.969.700 19/04/2018
2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Cổ phần 5.000.000.000.000 6.672.444 17/04/2018
3 Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường Cổ phần 158.070.740.000 9.478.827 17/04/2018