LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 Cổ phần 30.000.000.000 1.969.700 19/04/2018
2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Cổ phần 5.000.000.000.000 6.672.444 17/04/2018
3 Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường Cổ phần 158.070.740.000 9.478.827 17/04/2018
4 Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam Cổ phần 884.000.000.000 42.292.624 17/04/2018
5 Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội Cổ phần 2.200.000.000.000 75.926.000 30/03/2018
6 Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất Cổ phần 143.000.000.000 6.707.000 30/03/2018
7 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến Cổ phần 951.250.449.375 4.194.609 29/03/2018
8 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Cổ phần 11.750.000.000.000 2.402.325 28/03/2018
9 Công ty Cổ phần Công nghiệp Hapulico Cổ phần 58.074.170.000 263.202 27/03/2018
    Tổng số 9 bản ghi