21 03/2018
Hơn 13 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế lên sàn UPCoM từ ngày 19/3 Hơn 13 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế lên sàn UPCoM từ ngày 19/3

Ngày 19/3/2018, hơn 36 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 360 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.

16 03/2018
Thông cáo báo chí Phiên họp Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 27 Thông cáo báo chí Phiên họp Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 27

16/3/2018, Manila, Philippines– Ngày 9/3 vừa qua các Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN đã quy tụ tại Manila, Philippines để tham dự phiên họp Tổng giám đốc các sở GDCK ASEAN lần thứ 27 và tuyên bố sẽ tổ chức các chương trình quảng bá của các Sở GDCK ASEAN/ Đầu tư ASEAN trong khu vực châu Á để giới thiệu các cơ hội tăng trưởng của thị trường cổ phiếu ASEAN.

16 03/2018
Hơn 13 triệu cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng lên sàn UPCoM từ ngày 16/3 Hơn 13 triệu cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng lên sàn UPCoM từ ngày 16/3

Ngày 16/3/2018, hơn 13 triệu cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 138 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.