20 07/2018
Bán hết hơn 1,7 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh với giá bình quân 48.357 đồng/cổ phần Bán hết hơn 1,7 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh với giá bình quân 48.357 đồng/cổ phần

Ngày 20/7/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh đã tổ chức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,76 triệu cổ phần, tương đương 90,41% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần.

19 07/2018
Bộ Tài chính bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát  Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Bộ Tài chính bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 13/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định số 1134/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Tâm, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát HNX kể từ ngày 13/7/2018.

18 07/2018
Thêm 1 công ty ngành dệt may niêm yết cổ phiếu trên HNX Thêm 1 công ty ngành dệt may niêm yết cổ phiếu trên HNX

Ngày 18/7/2018, Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển TDT vào giao dịch trên thị trường niêm yết với tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt hơn 80 tỷ đồng.